+38 (05365) 2-70-80, 2-70-81

Contact Us

LLC "PCBionpreparat"

39000, Avtoparkovsky tup., 5, Globino, Poltava reg.,.Globino dist.

e-mail: arnika-biz@ukr.net

Director: Bulenko Vitaly Ivanovich

Chief Accountant: Mykolaenko Nataliya Oleksiivna

e-mail: arnika-biz@ukr.net

LLC "Trading house" Bionpreparat"

39000, Lenina st., 181/14, Globino, Poltava reg., Globino dist.

e-mail: arnika-biz@ukr.net

Director: Lazorenko Oleg Vladimirovich

LLC "Scientific-research institute of soy"

39000, Kosmonavtov st., 9, Globino, Poltava reg., Globino dist.

e-mail: arnika-biz@ukr.net

Director: Tymchenko Viktor Naumovich

Chief Accountant: Gnatenko Inna Vitaliivna

LLC "Agro-Sula "

39041, Shushvalivka village, Poltava reg., Globino dist.

e-mail: arnika-biz@ukr.net

Director: Yaremenko Kateryna Mykhailivna

Chief Accountant: Kostyrska Tamara Leonidivna

LLC "Lan-Agro"

39025, Proletarska st., 4, Zhuki village, Poltava reg., Globino dist.

e-mail: arnika-biz@ukr.net

Director: Pysanka Oleg Ivanovich

Chief Accountant: Sydorenko Svitlana Anatoliivna

LLC "Novomoskovsk-Agro"

39001, Karla Marksa st., 144, Globino, Poltava reg., Globino dist.

Director: Pysanka Oleg Ivanovich

Chief Accountant: Sokur Tetyana Fedorivna

e-mail: arnika-biz@ukr.net

PC "Granit-Agro"

38261, Stepanivka vil., Poltava reg., Semenivsky dist.

Director: Pysanka Oleg Ivanovich

Chief Accountant: Lyshko Yuliya Viktorivna

e-mail: arnika-biz@ukr.net

LLC "AgrofirmaMichurina"

39000, Lenina st., 181/14, Globino, Poltava reg., Globino dist.

Director: Shkirko Volodymyr Mykhaylovych

Chief Accountant: Zbyranik Lyubov Mykolaivna

e-mail: arnika-biz@ukr.net

LLC "Svitanok 1"

39705, Lenina st., 73, V.Tereskivka vil., Poltava reg., Kremenchug dist.

Director: Shkirko Volodymyr Mykhaylovych

Chief Accountant: Polyanska Vira Mykolaivna

e-mail: arnika-biz@ukr.net

PC "Agrofirma im. T.G. Shevchenko"

39710, Shevchenko st.,1., Demydivka vil., Poltava reg., Kremenchug dist.

Director: Shkirko Volodymyr Mykhaylovych

Chief Accountant: Naydyon Lyubov Viktorivna

e-mail: arnika-biz@ukr.net

LLC "Prograin Eurasia"

39000, Kosmonavtov st., 9, Globino, Poltava reg., Globino dist.

Director: Yukhno Kyrylo Oleksandrovych

Chief Accountant: Kostyrska Tamara Leonidivna

e-mail: arnika-biz@ukr.net

LLC "Dzerkalny Korop"

39000, Avtoparkovsky tup., 5, Globino, Poltava reg., Globino dist.

Director: Stetsenko Sergiy Fedorovych

e-mail: arnika-biz@ukr.net

LLC "Arktaniya"

39000, Avtoparkovsky tup., 5, Globino, Poltava reg., Globino dist.

Director: Marchenko Anatoly Vasyliovych

Chief Accountant: Stashko Raisa Yosypivna

e-mail: arnika-biz@ukr.net

LLC "Trading house" Arnica"

39000, Avtoparkovsky tup., 5, Globino, Poltava reg., Globino dist.

e-mail: arnika-biz@ukr.net

Types of activity

AGRO-MANUFACTURING
AGRO-MANUFACTURING
 Processing
 Processing
Selection
Selection
Technical documentation
Technical documentation